NFT a monetizace: jak je možné, že obrázky mají hodnotu?

N

Dosud jsme se v našich článcích, ve kterých se snažíme mapovat NFT z různých úhlů pohledu, zprvu zabývali mýty spjatými s NFT. Následně v článku rozdělenému do prvního a druhého dílu použitím NFT v různých oblastech lidské činnosti. Pak jsme si rozebrali digitální vlastnictví jako takové a pohovořili o digitálních nemovitostech.

Jak se na předchozích článcích ukazuje, tak technologie NFT rozšiřuje možnosti soukromého vlastnictví za hranice toho, co dosud bylo možné. Což nám dává svobodu vlastnit to, co sice dříve také existovalo, ale nemělo smysl mluvit o vlastnictví, protože to nebylo rozlišitelné jako individuální věc – chyběla tomu jedinečnost a omezenost. Nejběžnějšími digitálními věcmi tohoto typu byly fotografie, nebo digitální obrazy. NFT z nich dělá skutečné věci, které jsou od sebe navzájem stejně rozlišitelné a identifikovatelné jako běžné fyzické věci.

Ale pak tu máme ještě druhou oblast digitálních věcí, které dosud dokonce ani neexistovaly. A mohly vzniknout až se vznikem technologie NFT. Tyto nově vzniklé digitální komodity jsou mezi jinými například vlastněné přístupy, nebo podíly na úspěchu produktu, projektu, značky či komunity. K tomuto tématu doporučuji výbornou úvahu MetaPavla ve videu “Jak NFT v příštích 10 letech změní svět” v čase 28:14 až 32:31.

Se soukromým vlastnictvím souvisí i možnost s věcmi nakládat. Abychom věci mohli koupit nebo prodat, potřebujeme umět určit jejích hodnotu. Ocenit je finančně, neboli monetizovat.

V dnešním článku se zaměříme na to, jak NFT převádějí věci do řeči peněz. Co nám to následně umožňuje. A jak s nimi díky tomuto procesu (monetizaci) můžeme nakládat.

Co je to monetizace?

Jedním českým slovem „zpeněžení“. Ocenění věcí v řeči čísel, ocenění věcí v penězích. A vytvoření smysluplného systému, jak je finančně ocenit. A následně s nimi nakládat – koupit, prodat, půjčit za určitou cenu.

Jak vzniká hodnota, cena?

Kdysi se vycházelo z toho, že cena věcí se určuje tím, jak vysoké jsou náklady na vytvoření produktu – náklady za materiál, spotřebovanou energie na výrobu a jiné vstupy plus odměna za práci zaměstnance, který věc vyrobil. A k nim se připočítává přiměřená marže. Toto pojetí, které je poměrně intuitivní, bylo postupně opuštěno.

Nyní se vychází čistě z nabídky a poptávky – cena věci je určována tím, za kolik jsou jedni ochotni prodat a druzí ochotni koupit. A tak se cena odloučila od objektivních veličin a řídí se trhem – nabídkou a poptávkou. A marže? Ta se zcela osvobodila. Její výše je právě tak určována tím, za kolik jsou jedni ochotni prodat a druzí koupit. 

V dřívějším pojetí by umělecké dílo stálo tolik, kolik stály barvy a plátno a kolik energie, času, zkušeností, schopností a dovedností do nich malíř vložil. A k tomu, co ho dílo stálo, si připočetl určitou marži navíc. V současném pojetí by mělo jeho dílo takovou hodnotu, jakou mu trh určí. Mohlo by tudíž být oceněno i pod jeho náklady. Pokud by ale kupujícím dávalo smysl, neexistovala by horní hranice ceny – „sky is the limit“. Vše záleží na tom, jaká by byla poptávka po daném díle.

Jaké jsou nové typy digitálních věcí, které lze monetizovat?

Díky technologii NFT je možné monetizovat jak vlastnictví přístupů, tak účast na úspěchu produktu, projektu, značky či komunity.

1. Vlastnictví členských přístupů

Členské přístupy, ať už se jedná o přístupy ke vzdělávacímu obsahu, zábavě, nebo jiným benefitům. Nebo ať se jedná o V.I.P. kluby, které jsou zaměřené hlavně na networking. Kupují se za účelem využívání benefitů, které poskytují. Počáteční cenu obvykle určuje tým, který za NFT projektem stojí. A následně se cena vyvíjí podle nabídky a poptávky na sekundárním trhu, na kterém spolu vlastníci NFT a zájemci o koupi vzájemně obchodují. Čím více lidí nabízí k prodeji dané přístupy, a čím méně o ně mají kupující zájem, tím více klesá jejich cena. A naopak, když poptávka převyšuje nabídku a lidé nechtějí přístupy prodávat, tak cena přístupů roste. Oproti klasickým členským přístupům, na které jsme zvyklí z klasického webu, tak zde nemáme dané licence v pronájmu, ale vlastníme je a můžeme s nimi libovolně nakládat (nakupovat a prodávat) zcela dle naší vůle.

2. Účast na úspěchu projektu, produktu, nebo značky jako takové

Nákupem NFT se nestáváte akcionářem, který by vlastnil podíl ve firmě. Získáváte ale podíl na úspěchu, který je měřitelný cenou vašeho tokenu. Jeho cena je závislá na zájmu o daný token. Čím je produkt nebo značka žádanější, tím vyšší je jeho cena. Když zájem ochladá, jsou lidé ochotni prodávat za nižší cenu a také nakupující jsou ochotni kupovat za nižší cenu.

3. Účast na úspěchu komunity

To, co na klasickém internetu nebylo možné, tak na web3 možné je – komunita se stává produktem se skutečnou existencí. Na klasickém webu influencer na YouTube nebo na Facebooku dostával od korporace možnost vytvářet vlastní profil a spojovat lidi v komunitu. Vlastnická práva ale náležela platformě. Kdykoli se rozhodla, mohla mu zrušit profil, nebo celou komunitu. Na web3 mohou influencer, nebo projekt „vlastnit komunitu“ a následně mohou komunitě dát možnost, aby skrze DAO (decentralizovaná autonomní organizace) o sobě samé rozhodovala a byla vlastněna jednotlivými uživateli. Ve vztahu k monetizaci znovu platí totéž – čím vyšší bude zájem o vstup do komunity, tím vyšší bude cena tokenu.

Na přístupová a komunitní NFT na našem blogu postupně vyjdou samostatně zaměřené články, ve kterých půjdeme do hloubky a na příkladech konkrétních projektů si ukážeme, jak v praxi fungují.

Monetizace z pohledu tvůrců NFT projektů a z pohledu komunity (držitelů NFT)

Z pohledu tvůrců se jedná o nový způsob financování vlastního podnikání. Aby byl projekt funkční, je potřeba pečlivě zvažovat kroky spjaté s tokenomikou a nastavováním pravidel pro to, kolik NFT se vydá do oběhu. V jaký čas. Za jakou cenu. Komu a jak budou nabídnuta. Jaká forma marketingové komunikace se k tomu zvolí. Jak bude projekt pracovat s vydáváním dalších NFT kolekcí. Jaké utility jim bude dávat. A mnoho dalšího. Dlouhodobá vize a zvažování mnoha návazností je zcela zásadní pro dlouhodobou udržitelnost celého systému. Je to jako lego, které se skládá. A my chceme, aby do sebe jednotlivé kostičky zapadaly. Jinak by hrozilo, že by se nám mohl domek z lega při sebemenším záchvěvu nenávratně rozpadnout.     

Z pohledu držitelů NFT je důležitá spolehlivost projektu, schopnosti a zkušenosti týmu, který za projektem stojí. Promyšlené kroky a dlouhodobá vize, se kterou tým přistupuje k vydávání nových NFT, aby tím negativně neovlivňoval cenu již vydaných.

Toto jsou jen některá témata, kterých jsme se letmo dotkli, abychom si ukázali, do jakých oblastí sahají vztahy s monetizací. Hlouběji si je rozebereme v některém ze samostatných článků zaměřených přímo na různé způsoby vytváření tokenomik.

Příklad z praxe: Monetizace u NFT projektu Bored Ape Yacht Club

Pojďme si monetizaci ve vztahu k NFT ukázat na konkrétním příkladu. A to na “Znuděných opičácích” – aktuálně nejhodnotnějším NFT projektu, který byl do současné doby vytvořen. Podrobný rozbor s názornou videoukázkou tohoto i jiných projektů, a zároveň mnoho hodin hodnotného obsahu s NFT a web3 tématikou, je možné nalézt ve Web 3 Academy, vzdělávacím prostoru Futurelandu.

Jakmile si projdeme projekt, bude mnohem snazší vidět, co je myšleno „účastí na úspěchu projektu, produktu či značky“ a „účasti na úspěchu komunity“.

Často je slyšet zjednodušující interpretace, ve kterých se lidé pozastavují nad tím “Jak je možné, že za obrázek opice může někdo zaplatit několika milionové částky?” Podívejme se na to hlouběji.

Bored Ape Yacht Club jsou první NFT sérií firmy Yuga Labs. Jedná se o profilové obrázky opic. Každá z nich je unikátní. A na každé z nich je několik z přibližně 170 prvků podle kterých se určuje jejich vzácnost. Každou z nich může vlastnit právě jeden člověk, nikdo další. Ale není to jen profilový obrázek. Jedná se zároveň o NFT, které dává přístup na uzavřený Discord, ve kterém propojuje své členy. Dává přístup na Ape Fest, což je festival, který se konal například na NFT New York. V průběhu času přináší řadu hodnotných AirDropů (odměn pro držitele). A ač vlastníci NFT nejsou podílníci ve firmě Yuga Labs, tak jsou podílníci na úspěchu projektu a značky. Čím výš totiž roste hodnota projektu, tím výš roste i hodnota jejich NFT. Celkově bylo vydáno 10 tisíc těchto Opic. Na samotném počátku na přelomu dubna a května 2021 se prodávaly za 250 dolarů. V současné době se cena nejlevnějších Opic pohybuje okolo 100tisíc dolarů.

Projekt postupně buduje významnou značku v rámci zábavního průmyslu. Yuga Labs získala i korporátní investory včetně globálních značek jako jsou Google nebo Samsung. A jednotliví vlastníci NFT vlastní i komerční práva, což znamená, že můžou Opici využívat ve svém byznysu, nebo práva k jejímu byznysovému využití pronajmout. I toto přispělo k velké popularitě Opic. Někteří umělci, tvůrci a firmy toho již využívají a pravděpodobně se s Opicemi setkáme i v Hollywoodu.

Navíc projekt velmi dobře pracuje s monetizací. První sérii v počtu 10tisíc kusů vydal za nízkou cenu v hodnotě 250 dolarů. U přeprodejů na sekundárních tržištích má nastaveny nízké royalities (autorské poplatky) ve výši 2,5%, aby si je lidé byli ochotni prodávat mezi sebou.  Royalities představují dlouhodobý pasivní příjem projektu z každého přeprodeje na těch sekundárních tržištích, které tyto poplatky vybírají.

Posléze vydali novou NFT sérii v počtu téměř 10tisíc kusů, kterou formou AirDropu získali vlastníci Opic zdarma – jednalo se o Psy (Bored Ape Kennel Club), kteří sice zvyšovali hodnotu opic, ale sami o sobě neměli moc utilit. Větší utilitu měla až následná druhá kolekce Opic, kterou byli Mutant Ape Yacht Club. Tato kolekce byla vydána, jakmile byl projekt stabilizovaný, a byl o něj velký zájem, který výrazně převyšoval počet kusů. A stejně jako u Psů, tak i zde znovu každý z vlastníků Bored Ape získal dárek zdarma – získal lektvar, sérum, které když jejich opice vypila, tak se proměnila v Mutanta. A vlastník tak získal NFT dvě – jak původní Opici, tak i nově vzniklé NFT Mutanta, které si buď ponechal, nebo prodal.

Na začátku roku 2022 byl představen metaverse Otherdeed for Otherside, který se v současné době buduje. Umožní vlastníkům vytvářet vlastní pozemky, vlastní věci v metaverse a obchodovat s nimi. Obchodování bude usnadněno díky sociálnímu tokenu nazvanému ApeCoin. ApeCoin by se měl stát hlavní měnou tohoto metaversu. Otherside běží přímo v prohlížeči počítače, není potřeba nic instalovat. Umožňuje živou interakci tisíců lidí najednou, kteří spolu mohou cokoli tvořit, nebo vzájemně komunikovat v psané i mluvené podobě. Bude se jednat o otevřený metaverse připravený pro integraci mnoha různých NFT projektů. Uživatelé v něm budou moci budovat, podnikat, obchodovat, nebo se jen tak bavit.

Tokenomika projektu dlouhodobě funguje. Monetizace se dosud dařila a daří na výbornou a přináší vysokou hodnotu firmě, která za projektem stojí, investorům i samotným držitelům NFT tokenů. A těm jak ve formě utilit a nejrůznějších benefitů, tak ve formě zhodnocení jimi držených NFT.

Shrnutí

NFT umožňují zcela nový typ vlastnictví digitálních věcí. Digitální věci se díky tomu stávají stejně skutečnými jako klasické „hmotné“ věci, na které jsme zvyklí z běžného světa. V dnešním článku jsme si ukázali vztahy s monetizací – jak to funguje s cenou NFT, kdo a jak ji určuje, z čeho vychází, co ji ovlivňuje a mnoho dalšího. Za 2 týdny budeme pokračovat tématem digitální identity, které patří mezi nejdůležitější a nejzajímavější témata celého web3.

Pokud máte chuť dozvědět více ještě před vydáním dalších článků, podívejte se na náš web, dejte si odběr příspěvků na YouTubeTelegramu a Twitteru. Navštivte náš workshop a přidejte se do naší skupiny na Discordu, kde si o NFT společně povídáme anebo si přečtěte knihu METAVERSE PŘICHÁZÍ.

O autorovi

Nezmič

Člen Futureland DAO. Krypto a NFT nadšenec. Most mezi světy. Průzkumník hranic a možností našeho světa, způsobů lidského vnímání i hloubek lidské duše.

Zůstaňme ve spojení!

Web NFT česky pro vás připravuje tým českého NFT startupu Future.digital. Sledujte nás na sociálních sítích zde: